Month: Жилээр

Хөрөнгийн биржийн зах зээлийн үнэлгээ өсөв

Монголын хөрөнгийн биржийн зах зээлийн нийт үнэлгээ өсжээ.  Ийнхүү өсөхөд хөрөнгийн зах зээл дээр идэвхтэй арилжаа хийдэг компаниудын зах зээлийн үнэлгээ өссөн нь нөлөөлсөн байна. Тухайлбал, “Тавантолгой”-н үнэлгээ 1.8, …